6 ශ්‍රේණිය ගණිතය I

Description

6 ශ්‍රේණිය ගණිතය I වාරයට නියමිත සම්පූර්ණ විෂය නිර්දේශයම ආවරණය වන ලෙස සකස් කර ඇති DVD තැටියකි. සිසු සිසුවියන්ගේ පරිශීලනයට පහසු වන පරිදි සකසා ඇති හෙයින් ඉතාමත් ආශාවෙන් ඉගෙන ගැනීමේ හැකියාව සිසු සිසුවියන්ට ලැබේ.

මෙම DVD තැටිය පරිශීලනය සඳහා ඔබට පරිගණකයක් තිබීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

DVD තැටිය ඔබේ නිවසටම ගෙන්වා ගත හැක. එහිදී ඔබේ නිවසට DVD තැටිය ලැබුණු පසු මුදල් ගෙවීමේ හැකියාව ඔබට ඇත. එසේම ඔබට තැපැල් මාර්ගයෙන්ද මෙම DVD තැටිය ගෙන්වා ගත හැක. DVD තැටිය ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට පහත ඇති බොත්තම ක්ලික් කරන්න.

DVD තැටිය නිවසට ගෙන්වා ගැනීම

 

ඔබ අන්තර්ජාල බැංකු පහසුකම හෝ ණය පත (credit card / debit card) භාවිතා කර මුදල් ගෙවා මෙම DVD තැටිය ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ නම් පහත දී ඇති පියවර අනුගමනය කරන්න.

  1. මෙහි ඇති ‘ADD TO CART’ මත ක්ලික් කරන්න.
  2. ඉන් අනතුරුව ඔබට දිස් වන පිටුවේ ඇති ‘Proceed to chechout’ මත ක්ලික් කරන්න.
  3. ඔබ දැනට අප වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වී සිටිනා අයෙක් නම්, ඊළඟ පිටුවේ දිස් වෙන ‘Recurning customer? Click here to login’ මත ක්ලික් කර අපගේ වෙබ් පිටුවට ලොග් වන්න. ඔබ ලියාපදිංචි වී නැතිනම් එම පිටුවේ ‘Billing details’ යටතේ ඉල්ලා තිබෙන ඔබේ තොරතුරු ලබා දෙන්න.

අනතුරුව එහි පහළින් දක්වා ඇති ඔබට ගෙවීම් කිරීමට හැකි ක්‍රමවේදය තෝරාගන්න.

ගෙවීම් ආකාර කීපයකට සිදු කල හැක. ඒවා නම්,

  • ඔබගේ බැංකුවෙන් අප ආයතනයේ බැංකු ගිණුම වෙත අන්තර්ජාලය හරහා සිදු කරනා මුදල් තැන්පතු
  • ණය කාඩ්පත් මඟින් මුදල් ගෙවීම
  • ATM/ඩෙබිඩ් කාඩ් මඟින් මුදල් ගෙවීම

මෙම ආකාර වලින් ඔබ ගෙවීම් සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන ආකාරය ඔබට දිස් වෙන පිටුවෙන් තෝරා එහි ඇති Place order මත ක්ලික් කරන්න.

ගැටලුවක් ඇතොත් 077 738 1047 අංකය භාවිතා කර අපව ඇමතීමෙන් හෝ මෙහි පහලින් ඇති බොත්තම හරහා අප සමඟ WhatsApp chat කිරීම සිදු කල හැක.

 

සමස්ථ දර්ශන වාර: 447 , අද දිනට සමස්ථ දර්ශන වාර:: 1 

රු290.00