ආයුබෝවන්...!

 
පාසල් විෂය නිර්දේශය සතුටින් ඉගෙනගන්න...             පාසලෙන් පසු පාඨමාලා විනෝදෙන් ඉගෙනගෙන ජීවිතය ජයගන්න්න...

නිර්මල උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය අධ්‍යයනය කර උතුම් නිර්වාණය සාක්ෂාත්කරගැනීමට කැමති පිංවතුන් උදෙසා අන්තර්ජාලයේ ඇති ධර්ම දේශනා සංවිධානය කර සකසා දී ඇත.

ශ්‍රී ලාංකීය Online පාසලේ විශේෂත්වය

නොමිලේ අධ්‍යාපනය
  • සිසුන්ගේ ලකුණු වල මාසික සාමාන්‍ය 80% ට වැඩියෙන් පවත්වා ගැනීමේ දී අපගේ සියලූම පාඩම් නොමිලේ හැදෑරීමේ අවස්ථාව සිසුන්ට හිමි වේ.
  • යම්කිසි හේතුවක් නිසා ලකුණු මට්ටම 40% ට අඩුවෙන් පවතී නම් එම පාඩම් සියල්ලම නොමිලේ සිසුන්ට හිමි වේ.
100% සහතික කරන ලද ප්‍රතිඵල
  • සිසුන්ගේ ලකුණු සතු‍ටු දායක මට්ටමක නොපවතී නම් එම සිසුන් වෙනුවෙන් විශේෂ ක්‍රියාමාර්ග අප විසින් ගනු ලැබේ. සෑම මසකම පාඩම් වලට අදාල ෂෝර්ට් නෝට්ස් සහ MCQ ප්‍රශ්න ලබා දෙනවා. ඊට අමතරව ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ගත් නිර්දේශ කරනව. අපි කියන විදිහට සිසුවා විසින් අධ්‍යයන කටයුතු වල නිරත වීමේ දී මාස 3ක දී නිසි ලකුණු මට්ටම ලබා ගන්නා බවට අපි ස්ථීරව සහතික වෙනව. යම්කිසි හෙයකින් ලකුණු මට්ටම 40% ට වඩා අඩුනම් අපි පාඩම් සියල්ලම නොමිලේ ලබා දෙනව.
Image

3000+ Online lessons

Enjoy each lesson online

Expert Teachers

Best teachers in the country are for you

Lifetime Access

You make your learning schedule

Sri Lanka's Largest Collections Of Courses and Lessons

Choose from more than 3000 online video courses and lessons. Every month we publish new

Learn at your own pace

Enjoy learning on your own way with anytime access to lessons

Select your teacher

You select your teacher from top instructors around the country

Video lessons for all

You learn anything with our lesson collection available anytime

Primary Education

Primary Education

Lets start education journey with all new primary lessons
Join me!

5 Scholarship

5 Scholarship

Win your first milestone in life...!
Join me!

GCE O/L

GCE O/L

Learn and excel in Maths, Science, English and ICT and many more.
Join me!

GCE A/L

GCE A/L

Achieve your goals in Advanced Level examination with best lessons.
Join me!

Computer Courses

Computer Courses

Learn computer courses and get certified from top institutes.
Join me!

English Courses

English Courses

Upgrade international language skill.
Join me!

Search for your course or lesson

ඉගෙනීමට අවශ්‍ය දේ මෙතනින් සොයන්න

Mathematics

ගණිතය

Start Learning

Science

විද්‍යාව

Start Learning

English

ඉංග්‍රීසි

Start Learning

ICT

තොරතුරු තාක්ෂණය

Start Learning

Scholarship

ශිෂ්‍යත්වය

Start Learning

Exam Support

විභාග සත්කාරය

Start Learning

Short Notes

කෙටි සටහන්

Start Learning

History

ඉතිහාසය

Start Learning

5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්වය 2021

Image

ශිෂ්‍යත්ව ගණිත පාඩම්

 
  • ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට අදාල සියලූම ගණිත පාඩම් නිවසේ සිටම සරලව ඉගෙනීමට පාසල සමඟ එකතුවන්න.
  • ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ගණිතය කොටසට ඉහළම ලකුණු ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය පූර්ණ මග පෙන්වීම සිදු කෙරේ.

ස්වයංක්‍රීය MCQ ප්‍රශ්න පත්‍ර කට්ටලය

 
  • MCQ ප්‍රශ්න 1000 කින් සමන්විත වේ.
  • සෑම ප්‍රශ්නයකටම ලබා දෙන පිළිතුරට අදාලව ස්වයංක්‍රීයව හරි වැරදි බලයි.
  • ප්‍රශ්න පත්‍ර 25ක් අන්තර්ගත අතර ප්‍රශ්න පත්‍රය අවසානයේ දී ස්වයංක්‍රීයව ලකුණු ලබා දේ.
  • නැවත නැවත ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා දිය හැක.
  • සම්පාදනය: T.G.K.K. සරත්චන්ද්‍ර

Computer Academy

Learn computer courses online and in Sinhala language

Computer Courses

Become an instructor

Best teacher from around the country teach many students. 

Become an instructor in our web to share your knowledge in any field with all in the country

Pasala.lk for Schools

Get unlimited access to all of Pasala.lk's courses for your school

Image

Pasala.lk for Me

Enhance your learning with Pasala.lk and achieve high